Hoạt động khoa học

Họp báo cáo đề tài đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất vật liệu xây dựng và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp

23/01/2019
Ngày 15/1/2019, Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp báo cáo nghiệm thu đề tài “Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) (xi măng, kính, gạch ốp lát, gạch xây nung, sứ vệ sinh) và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp” do KS. Phạm Bằng Hải làm chủ nhiệm, ThS. Nguyễn Văn Huynh – Phó Viện trưởng VIBM làm chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia đến từ Hội Vật liệu, Hội Môi trường xây dựng, vụ KHCN&MT, V-LEEP – USAID, Vicem và các trường đại học.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất do biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta đã đặt ra mục tiêu bằng năng lực của mình sẽ cắt giảm 8% tổng lượng khí nhà kính với đà phát triển thông thường đến năm 2030, nếu có tài trợ quốc tế thì có thể cắt giảm lên tới 25%.

Ngành sản xuất VLXD tiêu thụ nhiều nguyên, nhiên liệu. Theo tính toán dựa trên số liệu thu thập chưa đầy đủ, năm 2015 ngành sản xuất vật liệu phát thải khoảng 60 triệu tấn C0. Ngoài khí C0thì trong quá trình nung do sự cháy và phân hủy của nhiên, nguyên liệu còn có khí như N0x, S0... Với mục tiêu quản lý và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng, việc cấp thiết là phải có đánh giá và tính toán lượng phát thải khí nhà kính cho các ngành sản xuất VLXD, vì vậy dự án “Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất VLXD (xi măng, kính, gạch ốp lát, gạch xây nung, sứ vệ sinh) và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp” được gấp rút triển khai nghiên cứu.

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm dự án và nghe các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy đề tài báo cáo cung cấp khá đầy đủ số liệu, nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến nhiệm vụ, bao gồm “Tổng quan về tình hình sản xuất và hiện trạng phát thải khí nhà kính ngành sản xuất VLXD, phương pháp luận về kiểm kê khí nhà kính, xác định dữ liệu đầu vào và tính toán phát thải khí nhà kính, đề xuất các giải pháp quản lý và giảm phát thải khí nhà kính phù hợp.

Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm nghiên cứu đề tài. Bên cạnh đó hội đồng cũng chỉ ra những thiếu sót những điểm cần sửa đổi bổ xung, đặc biệt về phần mềm và số liệu tính toán cũng như hướng dẫn cách tính dựa theo IPCC để hoàn thiện báo cáo “Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất VLXD (xi măng, kính, gạch ốp lát, gạch xây nung, sứ vệ sinh) và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp”.

(Nguồn tin: vibm.vn)