Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

23/01/2019
Lĩnh vực hoạt động
Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực vật liệu xây dựng;
Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển, các văn bản quy phạm, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng;
Phân tích, kiểm định nguyên, nhiên liệu, sản phẩm, môi trường sản xuất vật liệu xây dựng; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;
Khảo sát, thăm dò trữ lượng tài nguyên khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng;
Thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới về sản xuất vật liệu xây dựng của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước;
Thực hiện công tác tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng;
Sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật tư, thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng;
Nhận thầu và tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo chuyên ngành được nhà nước giao; đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn và văn bản pháp quy về lĩnh vực vật liệu xây dựng;
Thực hiện hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. 

(Nguồn tin: vibm.vn)