Giới thiệu khái quát

Giới thiệu khái quát

Viện Vật liệu xây dựng được thành lập ngày 4/11/1969, là viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc gia về vật liệu xây dựng, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trong pham vi toàn quốc.


Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện VLXD tại Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Viện (năm 2014)


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì 
(năm 2009)Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân
thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập
hạng Ba (năm 2004)


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm
thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1999)


(Nguồn tin: vibm.vn)