Sản phẩm

SẢN PHẨM VỮA SỬA CHỮA

22/03/2019

Chưa có ảnh

Màu gốm sứ:

TT

Tên màu

Ký hiệu

Thành phần

Nhiệt độ nung (oC)

Gam màu

1

Bột màu nâu cam

N.091

ZnO-Cr2O3-Fe2O3

1250


2

Bột màu nâu café

N.1800

ZnO-Cr2O3-Fe2O3

1250


3

Bột màu đen

Đ.906

CoO-NiO-Cr2O3-Fe2O3

1250


4

Bột màu xanh dương

CX.061

CoO-Cr2O3-Al2O3-SiO2

1250


5

Bột màu xanh lá cây

X.062

Cr2O3-Al2O3-SiO2

1250


6

Bột màu vàng

V.105

Pr6O11-ZrO2-SiO2

1250


7

Bột màu đỏ coral

Đ.202

Fe2O3-ZrO2-SiO2

1250


(Nguồn tin: vibm.vn)