Dịch vụ

GIÁM ĐỊNH

22/03/2019

​Phân viện VLXD miền Nam  cung cấp dịch vụ Giám định sản phẩm vật liệu xây dựng Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

(Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm).

Thông tin về dịch vụ xin liên hệ:


(Nguồn tin: vibm.vn)