Dự án

VIBM: SẢN XUẤT XI MĂNG ALUMIN CA50 TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY NHÔM TẤM

05/03/2019
VIBM: SẢN XUẤT XI MĂNG ALUMIN CA50 TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY NHÔM TẤM

VIBM: SẢN XUẤT XI MĂNG ALUMIN CA50 TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY NHÔM TẤM

(Nguồn tin: vibm.vn)