Sản phẩm

VỮA TỰ SAN PHẲNG

24/01/2019

Chưa có ảnh

Chỉ tiêu kỹ thuật

Đơn vị

Bi cao nhôm

Bi sứ

Al2O3

%

75 – 92

60 – 75

KLTT

g/cm3

3.2 – 3.5

2.9 – 3.2

Độ hút nước

%

≤ 0.05

≤ 0.1

Độ cứng

Mohs

> 8

7 – 8

(Nguồn tin: vibm.vn)