Sản phẩm

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG KHÁC

24/01/2019

Chưa có ảnh

Mã sản phẩm

Loại sản phẩm

Khoảng nhiệt độ nung (oC)

Lĩnh vực sử dụng

FT – 813

Frit trong

1080 – 1130

Frit với độ bóng bề mặt ca, khả năng phát màu tốt, phù hợp cho men trong gạch gốm ốp lát.

FĐ – 314

Frit đục

1100 – 1140

Frit đạt độ trắng, độ bóng bề mặt cao, phù hợp cho men đục gạch gốm ốp lát.

FM – 190

Frit kết tinh

1100 – 1180

Đạt hiệu quả bề mặt men cứng hơn, phù hợp cho men matt gạch gốm ốp lát.

ME – 230

Men Engobe

Điều chỉnh

Phù hợp cho sản phẩm gạch gốm ốp lát.

MN – 384

Men Engobe

1060 – 1180

Phù hợp cho sản phẩm gạch gốm ốp lát.

MI – 803

Men in hoa

1060 – 1180

Phù hợp cho sản phẩm gạch gốm ốp lát.

MK – 290

Men kết tinh

1100 – 1180

Phù hợp cho sản phẩm gạch gốm ốp lát.

NL – 23

Men nhẹ lửa

850 – 1000

Phù hợp cho sản phẩm gạch đất sét nung.


(Nguồn tin: vibm.vn)